Vad vi gör

Behöver ni förstärkning?

Hos oss träffar du kommunikativa konsulter inom systemutveckling som i snitt har mer än tio års erfarenhet. Vi är lösningsfokuserade och gillar att leverera.

Alla hos oss har specialistkompetenser och en bred teknisk grund. Vi behärskar såväl frontend som backend och många är dessutom specialister på att vara generalister med gedigen domänkompetens inom flera områden. Majoriteten av våra konsulter är certifierade scrum masters och många är också diplomerade kravställare.

Vårt arbetssätt har alltid varit agilt. Det innebär att vi arbetar nära din verksamhet med täta avstämningar och delleveranser. Ofta använder vi en etablerad projektmetodik som Scrum eller Kanban och vi tycker att det är viktigt att låta behovet styra metodiken. Det viktigaste för oss är att lära känna din verksamhet. Vi tar reda på varför vi bygger lösningen, vad som är syftet med den, vilka som ska använda den och vilka behov de har.

 
Läs vidare

Eller en komplett lösning?

Det går inte att göra riktigt bra IT-system genom att bara ägna sig åt teknik. Vi måste också förstå din verksamhet och de människor som ska arbeta med lösningen i sin vardag.

Vi är lösningsfokuserade och gillar att leverera utifrån ett helhetsåtagande där den kompletta lösningen är skräddarsydd utifrån era behov.

Vårt mantra från start har varit ”Rätt information till rätt person”. En självklarhet kan tyckas, men vi tar det på allvar och bygger moderna och lättanvända system som passar din verksamhet och människorna som skall använda det.
Läs vidare

Är manegen krattad?

En naturlig del av våra åtaganden innefattar IT-strategiskt arbete och verksamhetsanalys. Beroende på behov kan våra konsulter stötta din verksamhet i olika skeden av förändring.

Våra projektledare, affärsutvecklare och verksamhetsanalytiker är vana att leda och driva möten samt se till att beslut fattas, ofta i workshopformat. Vi präglas av ett tydligt lösningsfokus med siktet inställt på genomförande, leverans och förenklande effektivitet.

En del av verksamhetsanalysen handlar om att samla in krav från alla intressenter, se till att de är kopplade till reella affärsbehov och som kan omvandlas till specifikationer som matchar de identifierade behoven.
Läs vidare

Agil och innovativ verksamhetsutveckling

Vår expertis inom agil innovation och förändringsledning gör oss skickliga på att hantera arbetssätt där utveckling och operativ verksamhet smälter samman och anpassas kontinuerligt till marknadens krav.

Med vår breda erfarenhet inom agila ledarskapsroller och lean-agila metoder inom olika branscher som fordonsindustrin, verkstadsindustrin, fastigheter, finans och offentlig sektor, är vi en pålitlig och vägledande partner som stödjer er under hela er resa mot förändring.

Vi strävar efter att förstå era unika behov och potential, vilket innebär att vi inte har en generisk lösning, utan snarare ett koncept där vi har utvecklat en unik uppsättning kompetenser och verktyg som kan skräddarsys efter er organisations krav.

Våra tjänster sträcker sig från att stödja enskilda moment till att aktivt driva förändringsprocessen och vara en strategisk partner som siktar på att maximera ert värde genom att tillämpa tankar och teorier kring lean-agila principer och arbetssätt.
Läs vidare

Efter leverans då?

Förutsättningarna för din verksamhet förändras hela tiden och som ett svar på det behöver ert IT-stöd kontinuerligt utvecklas. För att toppa det hela står den tekniska utvecklingen dessutom aldrig still. Därför erbjuder vi självklart förvaltning i form av vidareutveckling, support, övervakning och uppföljning.

Vårt förvaltningsteam - eller förädlingsteam som vi kallar det - jobbar idag med att hålla över 40 IT-system motionerade, trimmade och i form. Dels såklart att de rent tekniskt är uppdaterade, men vi tar även in förändringar från såväl omvärld som din verksamhet. Teamet kan arbeta utifrån ett stand-by perspektiv och rycka ut när det verkligen behövs eller stötta löpande, till en omfattning som vi tillsammans finner lämplig.