VCRS

Vi hjälper VCRS att göra Volvohandlarnas produkter mer tillgängliga online.

VCRS utvecklar en komplett portfölj av moderna systemlösningar, TACDIS-portföljen, som gör att hela Volvohandeln rullar. Lösningar stödjer återförsäljarens vardag inom bilförsäljning och service så att de kan erbjuda sina kunder ett bekvämt och enkelt bilägande.

Elicit har under många år arbetat tillsammans med VCRS i flera olika team. Vi har ett nära samarbete både vad gäller utveckling, arbetssättet och hur vi arbetar med kompetensutveckling.

Här är några exempel på vad vi hjälper kunden med:

TestDrive – På ett enkelt sätt boka provkörningar av bilar, automatisera körkortskontroll och e-signatur av kontrakt.

BilReda –Tillhandahåller tjänster för biladministration för små och stora företag i Sverige. De administrerar personalbilar, poolbilar och leasingbilar.  Hanterar Drivmedelsfakturering, trängselskatt, verkstadsbesök, p-avgifter och gör Lönekörning

CRM – Systemet används av försäljningschefer och säljare som bearbetar både nya och befintliga kunder. Användaren får smarta urval som t.ex. när service- eller leasingavtal löper ut eller när nästa verkstadsbesök är inbokat. Systemet innehåller många kopplingar till andra system för att slippa dubbelarbete mellan kalender och ”att-göra-listor”. Det ska vara enkelt och smidigt att arbeta proaktivt och öka merförsäljningen.

Core-teamet – Utvecklar en Informationshub – smarta lösningar för att söka bland stora mängder data både i nya och äldre system. Att vara länken mellan olika system. Ex fordonssökning, kundsök osv.

Teknik och metod:

C#, .Net Core, Sql Server

Azure DevOps, Docker, Vue.js, VUEX, GIT

Elastic search, GraphQL

Docker Containers, Kubernetes