Apputveckling iOS, Android, Windows Phone

Vi har erfarenheten och kompetensen för att utveckla appar – interna och externa för alla de ledande plattformarna iOS, Android och Windows Phone. Vi hjälper dig också att träffa rätt för din verksamhet när det gäller teknisk plattform, hur appen ska distribueras, hur den ska fungera rent praktiskt i telefonen och hur den ska integreras med dina befintliga system.

Utvecklingsplattformar apputveckling

 • Swift/Objective C (iOS)
 • Java (Android)
 • Windows Mobile
 • Xamarin
 • PhoneGap/Cordova
 • jQuery Mobile
 • Telerik App Builder
 • Appcelerator Titanium

Systemintegration

 • RESTful API
 • WebAPI
 • SOAP

Appar i urval