Vi gillar ju att jobba med system som har en tydlig koppling till minskad miljöpåverkan och nu har vi påbörjat arbetet med att utveckla ett nytt system för miljödeklarationer av fritidsbåtar.

Tanken med systemet är att producenter av fritidsbåtar lägger in sina båtmodeller och svarar på ett antal frågor inom tre fokusområden; Omvärld, Drift och Material & Tillverkning. Systemet räknar fram hur miljövänlig båtmodellen är och resultatet blir publikt och sökbart för båt- och miljöintresserade på webben.

Initiativtagare till systemet är båtbranschen själva genom den ideella föreningen Svenskt Marintekniskt Forum, SMTF. De kommer tillsammans med båttillverkare ta fram det regelverk och de frågor som gäller när man miljödeklarerar sina båtmodeller. Systemet stöder att man publicerar nya regelverk med tuffare krav efterhand vilket leder till att tillverkare aktivt kommer jobba med att deras miljöbelastning minskar.

Systemet, som i nuläget har arbetsnamnet EcoBoat, kommer lanseras efter nyår.