Som licensierat R-företag verkar vi för ett etiskt förhållningssätt i vår verksamhet och därmed bidrar vi till en långsiktig och god företags- och samhällsutveckling.

Att vara R-licensierad innebär att man ingår ett partnerskap med R-Företagen. Partnerskapet fungerar som en kvalitetsstämpel när det gäller etiskt företagande och ledarskap och genom licensieringen förbinder vi oss att följa R-företagens etiska handlingsprinciper.

Dessa 7 principer kompletterar våra redan väl inarbetade värderingar på naturligt sätt och blir snarare som en förlängning som våra kunder och medarbetare kommer känna igen.

Under året kommer vi genomföra ett förankringsseminarium med samtliga anställda för att alla ska vara medvetna om syftet med R-märkningen.

Läs mer om R-företagen här.