Energieffektivisering i fastigheter väcker italienskt intresse. I Italien har 3 miljarder euro avsatts för satsningar inom området. I Milano, som är värd för Världsutställningen 2015, är området också högaktuellt. Tillsammans med 7 andra svenska företag och Business Region Göteborg åker vi till Milano för att berätta om våra erfarenheter.

I Milano kommer vi att träffa byggföretag, arkitekter och andra intressenter som vill höra mer om svenska framsteg inom energieffektivisering. Vi kommer bland annat berätta om Energiportalen vi byggt för Akademiska Hus samt LÅGAN – marknadsöversikt för byggnader med låg energiförbruktning som vi utvecklat för Svergies Byggindustrier och Energimyndigheten.

Vår förhoppning är att knyta kontakter med italienska företag och organisationer och samtidigt lära oss hur de använder IT i sin strävan att minska energiförbrukningen i fastigheter.