Vi anser att ett bra IT-systems normaltillstånd är ständig förändring. Eftersom verksamhet och användande ständigt förändras bör även systemet förändras därefter. En uppsida med att förädla och förändra systemen över tid är att deras livslängd förlängs och systemen kan fortsätta leverera nytta och bidra till hållbarhet. Här berättas om en konsekvens av långlivade system hos en av våra kunder och hur vi kunde begränsa insatserna för att ligga kvar med samma system:

Ibland händer det att vissa system lever längre än man tror. Detta är i sig något positivt eftersom det indikerar att systemen är omtyckta och levererar nytta. Under ett systems livslängd kan det hända att den underliggande tekniska plattformen förändras, sannolikheten för detta ökar ju längre ett system lever.

I ett nyligen avslutat projekt stod vi inför uppgiften att uppgradera ett antal äldre system till den senaste versionen av den tekniska plattformen. I detta fall var det inget gångbart alternativ att ligga kvar på tidigare plattform eftersom den inte längre supporterades.

Ett antal flitigt använda funktioner fanns dock inte längre tillgängliga i den senaste versionen av plattformen. För att även fortsättningsvis kunna köra systemen på den nya plattformen behövde de således skrivas om. Mängden kod som behövde gås igenom för att säkerställa fortsatt systemfunktion var dock mycket omfattande.

Vi använde ett antal olika metoder för att slippa manuell omskrivning av all kod. En metod var att vi byggde ett system som automatiskt skrev om så mycket av koden som det gick. Vissa av funktionerna har vi valt att emulera.

Åtgärderna tillsammans gjorde att tidsåtgången för arbetet sjönk dramatiskt jämfört med att skriva om koden manuellt. Samtidigt som tidsåtgången sjönk så minimerades risken för att nya buggar skulle introduceras.

Tusentals timmar blev hundratals i och med att vi slapp gå igenom merparten av koden manuellt. På det stora hela blev det en odramatisk övergång till den senaste plattformen. Med uppdaterad kodbas kan samma system nu fortsätta användas och leverera verksamhetsnytta och vi står oss några år till och är rustade för framtiden.