Tillsammans med IMCG, International Management Consulting Group och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut kommer vi bygga en publik, nationell marknadsöversikt över byggnader med låg energianvändning.

Syftet är att, via www.laganbygg.se, få en helhetsbild av den svenska marknaden för byggnader med låg energianvändning. Den kommer att underlätta för beställare samt öka kunskapen hos både beställare och leverantörer av produkter och tjänster och även ge möjlighet till fler affärer i byggbranschen.

För att resultatet ska bli marknadsanpassat kommer ett 10-tal aktörer inom byggmarknaden, så kallade ambassadörer, att involveras. De kommer att ge stöd till utformningen av bland annat indata, urvalsfunktioner och webbinterfacet. Att involvera aktörer i branschen ger även fördelar eftersom informationen om projektet sprids.