För drygt tio år sedan då Elicit startades var det inte självklart att bygga webbaserade interna företagsapplikationer men fördelarna visade sig vara oslagbara, allt användarna behövde var en browser och tillgång till nätverket. När systemet behövde uppdateras installerades bara en ny version på servern och förändringar slog igenom direkt, hos samtliga användare. Ledorden då i projekten var tillgänglighet och enkelhet och vi pratade mycket om ”rätt information till rätt person”. Både IT-avdelningar och användarna jublade, äntligen kunde man få fram IT-stöd som var väl anpassade, användbara och billiga i drift.

Idag är ledorden fortfarande tillgänglighet och enkelhet men ett ord vi hör allt oftare är mobilitet, att ha tillgång till mail och kalender i mobilen är en självklarhet och inom många branscher finns sedan länge system där man tex tar emot och kvitterar arbetsordrar via sin mobiltelefon. Och vi kan börja prata om ”rätt information till rätt person, vid rätt tillfälle

Företag och näringsliv har vant sig vid att ligga i framkant när det gäller teknik och tillgång till avancerade verktyg och framförallt tillgång till information, här har man alltid legat före privatmarknaden men det vi ser nu är det omvända, som privatperson har jag tillgång till hela världen från min ficka, jag kan med enkelhet prata videosamtal med min svåger i Chile, flytta pengar mellan konton eller se vad min gamla gymnasiekompis har för sig. Översätter man det till mitt arbetsliv vill jag kunna tidrapportera när jag vill, jag vill attestera fakturor eller samarbeta kring ett dokument med mina jobbarkompisar oavsett om jag är på jobbet eller om jag sitter på ett tåg.

Kraven från användarna ser vi redan och jag tror vi under 2011 kommer se fler företag som satsar på att ta fram förtagsinterna mobila appar för att skapa effektivare arbetssätt och nöjdare användare.

Tekniken finns, kompetensen finns och inte minst, idéerna finns.

Läs även Joel Rudh inlägg på Computer Sweden om Affärsnytta och mobilitet