Sedan 2009 har vi varit ramavtalsleverantörer till Specialfastigheter, ett statligt fastighetsbolag som äger och förvaltar kriminalvårdsfastigheter, polisfastigheter, specialskolor och försvarsfastigheter.
Under vår tid som leverantör har vi främst utvecklat och vidareutvecklat två verksamhetssystem, dels för inköpsprocessen och dels för fastighetsvärdering. I bägge fallen har man samtidigt förändrat arbetssättet i processerna och tydligt märkt effektiviseringseffekter.

Under våren genomfördes en ny upphandling inom Ledning och styrning samt Systemutveckling och systemförvaltning. I bägge områden rankades Elicit som etta och vi kan nu se fram emot ett fortsatt samarbete.

– Det känns fantastiskt att vinna denna upphandling då anbuden jämförs i både pris, kompetens och tidigare erfarenhet. Det visar att vi står oss starkt inom det vi gör och det resultat vi levererar, säger Jon Perslow, kundansvarig på Elicit.

Avtalet innebär att Elicit kommer fortsätta leverera projektledning, systemutveckling och förvaltning fram till september 2015 med en option på 1 + 1 år.