Inköp är ett område där det ofta finns stora möjligheter att effektivisera och göra flöden enklare och mer säkra. Är man en inköpsintensiv organisation är det lätt att räkna hem en investering i ett IT-stöd eftersom effekterna uppstår i varje givet inköp.

För vår kund Specialfastigheter handlar effektmålen om en ökad avtalstrohet bland beställare, spårbarhet i hela kedjan och om att kvalitetssäkra hela processen. För att göra detta krävdes ett väl anpassat IT-stöd som inte bara stöder hur de vill arbeta utan också är väl integrerat i den befintliga IT-miljön.

Genom att bygga smarta systemintegrationer mellan affärssystem, leverantörsregister, inköpssystem, EFH-system och intranät garanteras effekterna och man har ett heltäckande IT-stöd som kan vidareutvecklas över tid, tex har vi byggt till moduler för förfrågningar och förnyad konkurrensutsättning.

Läs mer om Specialfastigheters inköpssystem här.