Open source och Php

Vi har byggt kundanpassade lösningar baserade på Open source sedan år 2000. Fördelen med att arbeta i open source är att det finns ett mycket stort utbud av komponenter och ramverk. Så även om lösningen blir helt anpassad efter din verksamhet, är kostnadsbilden inte alls som att bygga från grunden.

Vårt jobb är helt enkelt att ta fram den lösning som ger den önskade effekten i din verksamhet. Metoden vi använder är att arbeta agilt, eller smidigt som det heter på normal svenska. Det innebär att vi arbetar nära din verksamhet med många korta bollar och avstämningar.

Första steget är att utreda behoven i din verksamhet; vi bygger det ni behöver och inte mer – som i alla investeringar är utgångspunkten att få så hög avkastning som möjligt på satsade medel. Därför utgår vi alltid från etablerade komponenter och lösningar.

Vi arbetar med de vanligaste MVC-ramverken som Laravel, Symfony och Yii samt CMS-verktyg som WordPress, Drupal och Alfresco.