Systemförvaltning och applikationsförvaltning

Vårt förvaltningsteam jobbar idag med att hålla över 40 IT-system motionerade, trimmade och i form. Dels såklart att de rent tekniskt är uppdaterade, men vi tar också in förändringar från såväl omvärld som din verksamhet.

Systemförvaltning är också systemförändring

Vidareutveckling är faktiskt normaltillståndet för ett väl fungerande system. Förutsättningarna för din verksamhet förändras och som ett svar på det utvecklas din verksamhet. För att toppa det hela står den tekniska utvecklingen aldrig still. Därför erbjuder vi självklart förvaltning i form av vidareutveckling, support, övervakning och uppföljning.

Allt detta har vi tagit hänsyn till inom ramen för vårt erbjudande inom systemförvaltning. Det består i princip av tre delar; övervakning, felavhjälpande och utvecklingsmöten.

Övervakning innebär att vi kontrollerar systemets prestanda. Vi går igenom loggarna kontinuerligt för att övervaka och följa upp eventuella avvikelser.

Felavhjälpande är dels support, dels att vi påbörjar lösningen av det bakomliggande problemet enligt den servicenivå du valt. Självklart träffas vi kontinuerligt för att följa upp och utvärdera systemet. Målet är att åstadkomma bästa möjliga förebyggande underhåll.

Tillsammans diskuterar vi ändringar, tillägg och vidareutveckling. Sedan gör vi såklart tidsuppskattningar och sätter specifikationer samt uppdaterar testmiljö, hanterar releaser samt ser till att det finns full spårbarhet.

Vi erbjuder

  • Applikationssupport
  • Utbildning
  • Felavhjälpning
  • Övervakning
  • Framtidssäkring
  • Kunskap, säkerhet och kvalitetssäkring
  • Avstämningsmöten
  • Tidsuppskattning och specifikationer