Är manegen krattad?

En naturlig del av våra åtaganden innefattar IT-strategiskt arbete och verksamhetsanalys. Beroende på behov kan våra konsulter stötta din verksamhet i olika skeden av förändring.

Våra projektledare, affärsutvecklare och verksamhetsanalytiker är vana att leda och driva möten samt se till att beslut fattas, ofta i workshopformat. Vi präglas av ett tydligt lösningsfokus med siktet inställt på genomförande, leverans och förenklande effektivitet.

En del av verksamhetsanalysen handlar om att samla in krav från alla intressenter, se till att de är kopplade till reella affärsbehov och som kan omvandlas till specifikationer som matchar de identifierade behoven.