Analys och strategi

Vi har levererat IT-lösningar och specialistkompetens i över 15 år. En naturlig del av våra åtaganden innefattar IT-strategiskt arbete och verksamhetsanalys. Beroende på behov kan våra konsulter stötta din verksamhet i olika skeden av förändring.

Missar inte målet

Vi utgör ett kompetent bollplank när det kommer till prioriteringar och tillför extra muskler vid exempelvis stora leveranser. Våra projektledare och verksamhetsanalytiker är vana att leda och driva möten samt se till att beslut fattas, ofta i workshopformat. Vår metod präglas av ett tydligt lösningsfokus med siktet inställt på genomförande och leverans.

Att angöra en brygga

En del av verksamhetsanalysen handlar om att samla in krav från alla intressenter och se till att de är kopplade till reella affärsbehov. Kraven skall således omvandlas till specifikationer som utformas på ett sådant sätt att lösningen matchar de identifierade behoven och stödjer din verksamhet. Här har vi hög kompetens och lång erfarenhet av att agera brygga mellan funktionella och tekniska grupperingar.

Referenser

Ända sedan starten har vi varit lyhörda inför våra kunders olika behov och utmaningar. Det har lett till goda samarbeten med kunder som Volvo, Akademiska Hus och Specialfastigheter för att nämna några.